back next


ХИДРАВЛИЧНИ СТАНЦИИ

1. Мощност от 0.75 до 22 kw
2. Геометричен обем на зъбната помпа от 1 до 50 куб.см.
3. Обем на резервоара от 40 до 630 литра
4. Хидравлична схема по заявка на клиента

ХИДРАВЛИЧНИ БЛОКОВЕ

1. Материал - стомана, чугун, алуминий
2. Вид на монтажа на елементите - канален, сандвич и патронен
3. Хидравлична схема по задание от клиента

HYDRAULIC AUNITS

1. Power - from 0.75 to 22 kw
2. Geometric volume of gear pump from 1 to 50 cub.cm
3. Tark volume from 40 to 630 l
4. Hydraulic scheme under request of the costumers

HYDRAULIC BLOCKS

1. Material - steel, castiron, aluminium
2. Type of assemble of the elementate - sandwich and catridge
3. Hydraulic scheme under request of the costumers